Cursus Filosofie voor elke dag (2)

dinsdag 22 oktober 2019 tot dinsdag 26 november 2019
20:00 tot 22:00

Locatie Bibliotheek Eersel
Categorie Volwassenen
Tags cursus
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Cursus Filosofie voor elke dag (2)

Verzorgd door Volksuniversiteit De Kempen

Filosofie betekent in het Grieks: houden van wijsheid (filo = houden van, sophia = wijsheid). Een filosoof wil dus heel graag wijs, oftewel slim, worden!
Wijs word je volgens filosofen niet wanneer je ergens een mening over hebt, maar wanneer je ergens kennis over hebt. Een filosoof zoekt dus naar ware kennis. Iets wat waar is voor iedereen.

Wil je inzichten krijgen in hoe filosofie aanwezig is in het leven van alledag? Filosofeer met ons mee in deze cursus over thema’s van nu. Je verwerft inzichten in de filosofische stromingen uit het verleden en je verbindt die met het heden. Deze cursus bestaat uit 6 avonden. In deze cursus worden 3 filosofische thema's behandeld:

Wat is de identitieit van de mens?
Is de mens “mens” door zijn geest of door zijn lichaam? Of zijn die twee niet zo gemakkelijk van elkaar te onderscheiden?
“Is” de mens zijn lichaam of “heeft” de mens zijn lichaam?
En welke rol spelen emoties als het gaat om de vraag “wat is de mens?”
De eerste 2 bijeenkomsten verdiepen we ons in de begrippen identiteit en lichamelijkheid en gebruiken daarbij inzichten uit de wijsgerige antropologie.

Goed doen en geluk
Wanneer handelen we “goed”?
Wat verwachten we in ons sociale leven van elkaar?
Welke normen hanteren we?
En hoe verhoudt zich het “goed” handelen met ons eigen geluk?
Als geluk de toestand is die intreedt wanneer onze belangrijkste wensen in vervulling gaan, kunnen we dan gelukkig worden door bescheiden te zijn in onze wensen, of moeten we juist grote wensen nastreven, op het gevaar af dat we ongelukkig worden? Bijeenkomst 3 en 4 staan in het teken van ethiek en geluk.

Samen leven
We gaan het debat aan met elkaar over de manier waarop mensen samenleven en over hoe zij samen zouden moeten leven. De sociaal filosofen zijn het over deze zaken meestal niet met elkaar eens! Deze onenigheid speelt niet alleen tussen de filosofen, maar is ook een fundamenteel kenmerk van het studieobject van de sociale filosofie; de samenleving. Binnen onze samenleving bestaan er veel overeenkomsten tussen mensen, maar ook verschillen. De laatste 2 bijeenkomsten verdiepen we ons in begrippen als collectief en discussie.

Welkom
Deze cursus wordt georganiseerd door Volksuniversiteit De Kempen. De cursus bestaat uit 6 lessen van telkens 2 uur en de kosten bedragen 77,50 euro voor de gehele cursus. Meer informatie over deze cursus en de inschrijving zijn te vinden via deze link.